Enkelletsel

Voor wie is het?

De meest voorkomende sportblessure is de enkelverzwikking. Maar ook buiten het sporten komt deze klacht veel voor. Het grootste deel van de verzwikkingen gaan vanzelf weer over. Helaas is de kans dat u er later weer doorheen gaat erg groot. Gaat u regelmatig door uw enkel dan is fysiotherapie zeker aan te raden, maar ook al na een eerste keer kan fysiotherapie geïndiceerd zijn, juist om herhaling te voorkomen.
We zijn niet alleen gespecialiseerd in de enkelverzwikking maar ook in andere enkel- en voetklachten. Denk aan achillespeesklachten en andere overbelastingklachten door sport of bijvoorbeeld door veel staan of lopen. Daarnaast kunnen we ook ondersteuning geven in de periode na een operatie.

Wat doen wij?
Ik heb mijn promotieonderzoek voor een groot deel gewijd aan de enkel. Daardoor zal ik uitgebreider kijken dan u mogelijk gewend bent. Dit betekent dat ik niet alleen kijk naar de mechanische aspecten van de enkel, maar juist ook veel meer functioneel en in de hele keten. Daarnaast wordt ook gelet op eventuele psychosociale factoren zoals angst om weer te belasten of weer te gaan sporten.

Wat levert het op?
De ervaring leert dat deze klachten sneller herstellen en minder herhaling laten zien.

Henk Nieuwenhuijzen is gepromoveerd op de stabiliteit van de enkel en heeft verschillende wetenschappelijke artikelen over dit onderwerp geschreven voor zowel binnen- als buitenlandse tijdschriften.

Met wie kunt u contact opnemen?