Over Fysiocentrum Nijmegen

Fysiocentrum Nijmegen is gevestigd in het Medisch Centrum St. Jacobslaan. Binnen het centrum werken meerdere zorgaanbieders; huisartsen,  psychologen, bedrijfsartsen en coach, een apotheek, en de thuiszorg.

De communicatie tussen de verschillende hulpverleners is makkelijk, omdat alles onder één dak plaatsvindt. Dit verhoogt de snelheid van onderling overleg en dus ook de effectiviteit van uw behandeling.

Fysiocentrum Nijmegen geeft reguliere en gespecialiseerde fysiotherapeutische zorg. Alle therapeuten zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister (KRF) van de beroepsgroep voor fysiotherapeuten, het KNGF.

Vanuit een goede sfeer en onderlinge samenwerking verzorgen wij effectieve fysiotherapeutische behandelingen. Met als doel uw dagelijks functioneren te optimaliseren. Door de aanwezigheid van verschillende specialisaties en goed onderling overleg kunnen we u de best passende behandeling geven.

Als team staan we voor kwaliteit en patiëntgericht handelen. Wij gaan er vanuit dat persoonlijk contact en een veilige, discrete omgeving essentieel zijn voor een goede behandeling.

Fysiocentrum Nijmegen heet u van harte welkom.

Klanttevredenheid waardering 2020