Revalidatie Nijmegen

Multidisciplinair eerstelijns revalidatie (MER)

Chronische pijn en vermoeidheid

U komt voor een revalidatietraject in aanmerking als u (chronische) klachten hebt, waarbij eerdere therapieën nauwelijks effect hebben gehad en / of wanneer er sprake is van een complexe zorgvraag. Het ontstaan en de gevolgen van langdurige en/of complexe klachten liggen vaak in een combinatie van problemen. De oorzaken kunnen arbeidsgerelateerd zijn, in de privésfeer liggen, door een ongeluk komen of een combinatie van oorzaak en gevolg zijn. De klachten zijn vaak zo ernstig dat normaal functioneren heel lastig of zelfs onmogelijk wordt.

Voor meer informatie bel 024 354 0404
Of mail: info@fysiocentrum-nijmegen.nl


Herstel & Balans, (nazorg)programma bij kanker

In Nederland hebben ongeveer 750.000 mensen kanker. Dat aantal neemt in de komende jaren toe. Oorzaak: de verbeterde diagnose en behandeling en het feit dat we steeds langer leven. Toch blijft kanker een ingrijpende ziekte die je leven fors overhoop kan halen. Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 curatief behandelde kankerpatiënten na het stoppen van de behandeling, langdurig met restklachten kampt. Het gaat vooral om fysieke klachten zoals vermoeidheid, conditieverlies en psychosociale problemen zoals emotioneel zijn, concentratieverlies, slecht slapen ,zich angstig, onzeker en onrustig voelen.

Deze klachten hebben een invloed op de kwaliteit van leven en de invulling van het dagelijks leven van een groot deel van de mensen die kanker doorstaan hebben. Voor patiënten is lichamelijk genezen alleen niet meer voldoende, terugkeer naar een bestaan zonder klachten en terugkeer naar een normale rol in de maatschappij zijn het uiteindelijke doel van iedere medische behandeling. Is er sprake van een gecombineerde verminderde fysieke en mentale belastbaarheid dan komt de patiënt in aanmerking voor het groepsprogramma: “Herstel en Balans, nazorg bij kanker”.

Tot 2018 is dit programma met veel succes uitgevoerd door een regionaal ziekenhuis. Zij zijn echter met het programma gestopt. Wij, medisch maatschappelijk werkers die dit programma altijd hebben uitgevoerd, willen dit programma voortzetten. We voeren dit nu uit onder de regie van ‘Herstel en Balans Nijmegen’. Wij zijn in mei met een groep deelnemers gestart, in september start de volgende groep. De deelnemers die dit programma in juli hebben afgerond waarderen het met een 9.6!


Voor wie is dit programma bestemd?

Het programma is bestemd voor mannen en vrouwen (18+) die:

 • Een curatieve oncologische behandeling (bijna) hebben afgerond; 
 • Na het doormaken van kanker lichamelijke ongemakken ervaren en zich nog moe, neerslachtig, angstig en onzeker voelen;
 • Moeite hebben om hun dagelijkse leven en werk weer te hervatten;
 • Last ervaren met veranderingen binnen hun sociale relaties;
 • Herkenning zoeken bij lotgenoten.


Na het doormaken van kanker lichamelijke ongemakken ervaren en zich nog moe, neerslachtig, angstig en onzeker voelen;
– Moeite hebben om hun dagelijkse leven en werk weer te hervatten;
– Last ervaren met veranderingen binnen hun sociale relaties;
– Herkenning zoeken bij lotgenoten.


Het nazorgprogramma.

Het nazorgprogramma helpt en ondersteunt de patiënt om na een intensieve periode van ziekte en behandeling een nieuw evenwicht te vinden op verschillende levensterreinen. Het programma duurt 3 maanden en bestaat uit twee onderdelen:

 1. een fysieke lichaamstraining op maat om de conditie en spierkracht te verbeteren en om weer plezier en vertrouwen in het lichaam te krijgen. Dit programmaonderdeel duurt 12 weken, twee bijeenkomsten per week.   
 2. een psycho-educatief onderdeel waar thema’s besproken en behandeld worden zoals vermoeidheid, verwerking, omgaan met spanningen en angst, de gevolgen van kanker, relaties en werk. Dit programmaonderdeel bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. Beide onderdelen worden gegeven onder leiding van deskundigen, gespecialiseerd in de oncologie.


Resultaten.

Een aantal resultaten, die uit de evaluaties van de laatste acht jaar benoemd en gemeten zijn, zijn de volgende:

 • Deelnemers ervaren, na deelname aan het programma, substantieel, 30 – 50 %, minder last en een vermindering van hun klachten op zowel psychisch als fysiek gebied. ( Dit resultaat is gevalideerd vastgesteld door het meetinstrument ‘De Lastmeter’)
 • Deelnemers geven aan emotioneel meer in balans te zijn en meer veerkracht te hebben om het dagelijkse leven weer te hervatten;
 • Deelnemers hebben meer vertrouwen in de toekomst;
 • Deelnemers geven aan dat het programma een goede ‘tussenstap of opstap’ is om weer goed te kunnen re-integreren naar arbeid of terugkeer in eigen werk.


Wordt het programma vergoed ?

Het programma wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Er is een mogelijkheid deel te nemen via een vergoedingsregeling van uw werkgever, arbeidsongeschiktheidsverzekering of UWV werkbedrijf. U kunt natuurlijk ook als particulier deelnemen. De maatschap Herstel en Balans Nijmegen heeft geen winstoogmerk!

Hoe meldt u zich aan als deelnemer?

Aanmelding kan via uw werkgever of op persoonlijke titel door het aanmeldformulier in te vullen dat vermeld staat op de website: www.herstelenbalansnijmegen.nl of door een mail te sturen naar: info@herstelenbalansnijmegen.nl We sturen u het aanmeldformulier dan digitaal toe.


Heeft u nog vragen ?

Dan kunt u bellen naar Herstel en Balans Nijmegen:

Voor aanmelding, organisatie en financiële vragen:

 • Dhr. Theo van Kempen, telefoonnummer: 06-30101695

Voor inhoudelijke vragen betreffende het programma:

 • Mw. Carla van der Sluijs, telefoonnummer: 06-11616594
 • Mw. Willy van der Zandt, telefoonnummer:06-12912552

Dit programma wordt ondersteund door het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis  
CWZ

Voor meer informatie zie onze folder.

Met wie kunt u contact opnemen?