Echografie

Wat is echografie

Echografie is een beeldvormende techniek die binnen de fysiotherapie toegepast kan worden om het fysiotherapeutische onderzoek naar de oorzaak van pijnklachten uit te breiden. We kijken als het ware door de huid op de onderliggende structuren en kunnen dan een uitspraak doen over de kwaliteit van de weefsels. 

Met echografie worden door middel van geluidsgolven opnamen gemaakt van het houdings- en bewegingsapparaat. Dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen en gewrichten. Daarnaast is echografie soms heel nuttig om tijdens het revalidatieproces het herstel te volgen. Echografie is altijd, als het wordt toegepast, ter ondersteuning van het lichamelijk onderzoek, om het behandelprogramma te optimaliseren. 

Waarom een echografie

 • Gemakkelijk en snel 
 • Comfortabel voor de patiënt 
 • Lage kosten 
 • De patiënt kan actief bijdragen aan het onderzoek, door aan te geven bij welke beweging de klachten af- of toenemen (dynamisch onderzoek) 

Wanneer kan een echo ingezet worden? 

Naast het diagnostisch proces van de fysiotherapeut kan het gewenst zijn een echo te maken waarin we onze diagnostiek kunnen verbeteren en ook jouw vermoedens omtrent een lichamelijke klacht kunnen bevestigen of weerleggen. Zo zijn veel van de pathologieën uit de dagelijkse fysiotherapiepraktijk zichtbaar te maken met echografie zoals letsel van pezen, spieren, slijmbeurzen en gewrichtsbanden. Een echografie kan het behandelplan veranderen en/of optimaliseren doordat zaken aan het licht komen die anders onopgemerkt zouden blijven. 

Bij sportblessures kunnen we de ernst van een beschadiging zien en daardoor het herstel, of de herstelmogelijkheden beter inschatten. Naast de diagnostische doeleinden is echografie ook in te zetten om bijvoorbeeld de voortgang van het behandeltraject te evalueren. Ook bij klachten die maar niet willen verbeteren kan het zijn dat de verstorende factor door de echo in beeld wordt gebracht, waardoor er een adequate oplossing voor het probleem kan worden gezocht. 

Wat doen wij tijdens echografisch onderzoek 

Voordat de fysiotherapeut tot echografisch onderzoek komt, zal hij/zij eerst een anamnese (vraaggesprek) afnemen en een lichamelijk onderzoek doen. Waar nodig kan daarna een echografie gemaakt worden. In een behandeling kijken wij of er een afwijking zichtbaar is in een van de genoemde structuren. Hierdoor krijgen wij een beter beeld van de aandoening en kunnen wij de behandeling daarop afstemmen.  

Tijdens de echografie wordt de huid lokaal ingesmeerd met gel waarna de transducer/probe op de huid geplaatst wordt. De gel zorgt ervoor dat de geluidsgolven een beeld kunnen vormen. De therapeut kan zo de verschillende structuren in beeld brengen en een conclusie trekken. Het onderzoek is niet pijnlijk, niet schadelijk en maakt geen hoorbaar geluid. 

Bij welke klachten kan een echografie toegepast worden? 

De therapeut zal bepalen of een echografisch onderzoek van toegevoegde waarde is. Het kan uitkomst bieden wanneer er twijfel is over of er weefselschade is en in welke mate. Dit kan het geval zijn bij chronische en acute klachten. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Spierletsel (scheuren, littekens, kalkneerslag) 
 • Peesletsel (degeneratie, ontsteking of verkalking) 
 • Slijmbeursontsteking 
 • Kalkafzettingen op pezen (calcificaties) 
 • Gewrichtsbanden (verstuikingen, scheuren) 
 • Kapsel (ontsteking, scheuren) 
 • Cysten 

Wat is het doel van echografisch onderzoek? 

Het in beeld brengen van structuren om te kijken of er wel of geen afwijkingen zijn. Onder meer irritaties van pezen, zoals afwijkingen aan de achillespees, een eventuele tenniselleboog en verkalking in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder). Ook hielspoor of een aanwezige slijmbeursontsteking zijn op een echo zichtbaar. Verder is het ook mogelijk om het herstelproces van deze structuren tijdens de behandelserie in beeld te brengen. 

Wat kan er met echografie behandeld worden? 

Met echografie wordt er niet behandeld. Echografie dient als ondersteuning van het fysiotherapeutische onderzoek. 

Een fysiotherapeut mag geen medische diagnose stellen. Als er afwijken gezien worden op de echo zullen we dat rapporteren aan de huisarts en kan er besloten worden om verder onderzoek te laten plaatsvinden. 

Met wie kunt u contact opnemen?