Longrevalidatie Longreactivatie

Voor wie is longrevalidatie? 

Longrevalidatie en longreactivatie is voor mensen met een longaandoening als astma, COPD en andere long gerelateerde klachten. Het gaat om de volgende klachten 

 • Benauwdheid 
 • Problemen met inspanning 
 • Veel hoesten met slijm 
 • Vermoeidheid 

Wat is longrevalidatie? 

Longrevalidatie richt zich op het verbeteren van het lichamelijk functioneren, het verminderen van klachten en beperkingen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. 

Door in beweging te blijven, kunt u de spiraal van uw klachten en beperkingen doorbreken. 

Wat doen wij? 

Om te inventariseren wat uw beperkingen van uw longaandoening in het dagelijks leven zijn, starten wij met een uitgebreide intake. We nemen een aantal vragenlijsten met u door, vanuit de verwijzing en uw eigen doelen stellen we een behandelplan op. Wij werken met een trainingsprogramma afgestemd op de oorzaak en ernst van uw aandoening. We focussen op ademregulatie, conditie- en krachttraining. Met ademregulatie leert u hoe u het gevoel van kortademigheid kunt beïnvloeden. Dit kunt u toepassen tijdens inspanning en tijdens activiteiten in uw dagelijks leven. 

 
De veel voorkomende behandeldoelen bij mensen met longproblemen 

 • Verbeteren van het inspanningsvermogen 
 • Bevorderen van de mucusklaring (ophoesten) 
 • Verminderen van dyspneu (kortademigheid) 
 • Conditie verbeteren 
 • Grenzen leren kennen 
 • Bewegingsangst verminderen 
 • Vertrouwen herwinnen 
 • Gezonde leefstijl 
 • Omgaan met ademhalingsproblemen 
 • Verbeteren van kwaliteit van het dagelijks leven 

We begeleiden bij het leren doseren van uw dagelijkse activiteiten. Indien nodig bieden we ook ontspanningsoefeningen. Afhankelijk van de ernst van uw longprobleem en uw eigen mogelijkheden, zal het gaan om een kort- of langdurend behandelingstraject. 

Gedurende de behandeling houdt de fysiotherapeut uw vorderingen nauwlettend in de gaten en wanneer de behandeldoelen behaald zijn, informeert uw fysiotherapeut u over de mogelijkheden van nazorg om de behaalde effecten te behouden. 

Resultaat 

Uw uithoudingsvermogen en spierkracht verbeterd, waardoor u alledaagse activiteiten beter of minder kortademig kunt uitvoeren. Het resultaat is zeer afhankelijk van uw eigen trainingsdoel en mogelijkheden. Bij de een zal dit een verbetering van conditie zijn, bij de ander het behouden van conditie en functionele mogelijkheden. 

Door het beter kunnen reguleren van de ademhaling en het beter doseren van uw activiteiten, bent u uiteindelijk tot meer in staat. 

Longreactivatie bij COPD 

In onze praktijk worden COPD-patiënten individueel begeleid. Als praktijk zijn wij aangesloten bij het COPD-netwerk en werken we nauw samen met uw longarts, de longverpleegkundige en uw huisarts. 

U kunt gaan deelnemen aan een longreactivatie-programma, omdat u in uw dagelijks leven last heeft van de chronische longaandoening genaamd COPD. 
COPD is de afkorting van de Engelse benaming Chronic Obstructive Pulmonary Disease, letterlijk vertaald: chronisch obstructieve longaandoening. 

Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis, waarbij sprake is van langdurige ontstekingen in de luchtwegen, en longemfyseem waarbij het longweefsel minder elastisch of rekbaar is geworden. Vroeger werd ook het woord CARA gebruikt. Bij COPD heeft men vooral last van benauwdheid, het ophoesten van slijm en soms een fluitende/piepende ademhaling. 

COPD kan in 4 (GOLD) stadia worden ingedeeld, van een lichte tot een ernstige vorm van COPD. Is uw longaandoening ingedeeld bij stadium 2, 3 of 4, dan kunt u in aanmerking komen voor longreactivatie. Dit is ook afhankelijk van een afgenomen inspanningsvermogen dat kan leiden tot problemen in het dagelijks functioneren. 

De huisarts kan u op basis van longfunctiegegevens en uw klachtenpatroon, verwijzen naar de fysiotherapeut. Het kan ook zijn dat u eerst bent doorgestuurd naar de longarts. De longarts bepaalt aan de hand van longfunctie en inspanningstesten de ernst van de COPD. Afhankelijk van de uitslag, wordt u verwezen naar een fysiotherapeut. 

Longreactivatie is erop gericht om onder begeleiding van een fysiotherapeut uw conditie te verbeteren. U beïnvloedt zowel uw uithoudingsvermogen als de kracht van de spieren in uw armen en benen. Alledaagse activiteiten kunnen u op den duur minder inspanning gaan kosten. Naast aandacht voor conditieverbetering kijkt de fysiotherapeut ook naar uw ademhaling. De fysiotherapeut leert u een aantal ademhalingsoefeningen om o.a. het slijm beter op te kunnen hoesten. Tijdens inspanning let de fysiotherapeut op het tempo waarin u actief bent zodat u ook het gevoel van kortademigheid zou kunnen beïnvloeden. 

Kleding 
Tijdens de training/behandeling kunt u het beste sportkleding of makkelijk zittende kleding dragen, waarin u zich goed kunt bewegen. Ook worden stevige schoenen aangeraden. 

Wat wordt van u verwacht? 

Het resultaat van het reactivatieprogramma is het grootst wanneer u zich volledig inzet. Om het bereikte niveau te behouden, is het belangrijk dat u naast en na het reactivatieprogramma blijft bewegen en de ademhalingsoefeningen regelmatig doet. 
De fysiotherapeut zal u hierbij gericht adviseren en stimuleren. 

Aanmelding en kosten: 

U kunt op verschillende manieren aangemeld worden voor longrevalidatie, bijvoorbeeld via uw huisarts of longarts. Het is wel van belang dat er een longfunctie test is gedaan en dat u een verwijsbrief heeft van uw behandelend specialist.  

De vergoeding van uw zorgverzekeraar wordt bepaald door de mate van COPD en de dekking van uw aanvullende verzekering. Tijdens het eerste gesprek met de fysiotherapeut wordt hierover gesproken. Verder kunt u voor meer informatie contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

Evaluatie 

Met de doelen die van tevoren zijn besproken, evalueren we samen met u de longrevalidatie. 

Tijdens de evaluatie doet u weer de looptest en krachttesten om te zien of er verbetering is te zien. 

Na het programma van de longrevalidatie stimuleren we u om het resultaat vast te houden door een goed vervolg te zoeken (bijvoorbeeld een vervolg fysiotherapieprogramma). 

Met wie kunt u contact opnemen?