Over het KNGF

Al sinds 1889 behartigt het KNGF voor circa 22.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied. 

MISSIE VAN HET KNGF

Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.

DE VERENIGING

Het KNGF is het gezicht van de Nederlandse fysiotherapie. Door intern aan de eenheid te werken, is het mogelijk gezamenlijk op te treden en zo de belangen van fysiotherapeuten te behartigen. Het gaat daarbij om groepsbelangen op het gebied van vakinhoud, kwaliteit, bedrijfsvoering, contracten enz. Het KNGF werkt mee aan het stellen van kaders en het creëren van (wettelijke) randvoorwaarden. Ook maakt het KNGF zich sterk voor profilering van de beroepsgroep bij de consument, bijvoorbeeld in corporate campagnes.

Het KNGF ondersteunt zijn leden bij het inspelen op veranderingen in de markt, het vertalen van trends naar de bedrijfsvoering en beroepsuitoefening (intra- en extramuraal) en bewaakt, samen met de beroepsgroep, de kwaliteit en inhoud van het vak.

ONDERSTEUNING OP MAAT

De titel ‘fysiotherapeut’ suggereert dat we hier te maken hebben met een uniforme beroepsgroep. Fysiotherapie is wel de verbindende factor maar de verschijningsvormen zijn divers: bachelor, master, hulpverlener, manager of coach van andere hulpverleners. Fysiotherapeuten werken in instellingen, maken onderdeel uit van zorgconcepten, van franchiseketens of zijn ondernemer. Ook de wensen van fysiotherapeuten verschillen: sommigen willen zich vakinhoudelijk specialiseren, anderen voelen zich het meest thuis bij de algemene fysiotherapie. Voor een groot deel van de fysiotherapeuten zit de kracht van het vak in de curatieve fysiotherapie. Een ander deel ziet juist toekomst in preventie en care. Het KNGF ziet het als haar taak.

KNGF Folders